Liston bone cutting forceps, str, 140 mm là gì? Nghĩa của từ Liston bone cutting forceps, str, 140 mm trong y khoa y học y sinh là gì?

0
167
Liston bone cutting forceps, str, 140 mm là gì? Nghĩa của từ Liston bone cutting forceps, str, 140 mm trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Liston bone cutting forceps, str, 140 mm là gì? Nghĩa của từ Liston bone cutting forceps, str, 140 mm trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kìm cắt xương Liston, thẳng, 140 mm, thép không gỉ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: