Linear scan là gì? Nghĩa của từ Linear scan trong y khoa y học y sinh là gì?

0
196
Linear scan là gì? Nghĩa của từ Linear scan trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Linear scan là gì? Nghĩa của từ Linear scan trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

sự quét tuyến tính

một kiểu quét sử dụng để tạo ảnh mode-B trong đó sự di chuyển của đầu dò hay chùm siêu âm theo một đường thẳng vuông góc với chùm siêu âm. (Xem thêm sector scan.)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE