Lens là gì? Nghĩa của từ Lens trong y khoa y học y sinh là gì?

0
199
Lens là gì? Nghĩa của từ Lens trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Lens là gì? Nghĩa của từ Lens trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/lenz/

Thấu kính

(vật lý ) thấu kinh

thấu kính, kính lúp, kính hiển vi, chụp ảnh, quay phim

Thấu kính, kính lúp, ống kính

dạng thấu kính

ống kính

thân quặng

thấu kính, thân quặng dạng thấu kính

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE