Laterally centred là gì? Nghĩa của từ Laterally centred trong y khoa y học y sinh là gì?

0
164
Laterally centred là gì? Nghĩa của từ Laterally centred trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Laterally centred là gì? Nghĩa của từ Laterally centred trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một tâm điểm nằm trên một đường thẳng vuông góc với trục ống tia catode-anode, nó không cần thiết trên vị trí giữa của ảnh.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE