Lane tissue grasping forceps, 1×2 teeth, là gì? Nghĩa của từ Lane tissue grasping forceps, 1×2 teeth, trong y khoa y học y sinh là gì?

0
135
Lane tissue grasping forceps, 1×2 teeth, là gì? Nghĩa của từ Lane tissue grasping forceps, 1×2 teeth, trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Lane tissue grasping forceps, 1×2 teeth, là gì? Nghĩa của từ Lane tissue grasping forceps, 1×2 teeth, trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp mô Lane, 1×2 răqng, dài 125 mm, thép không gỉ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: