Kocher, heamostatic forceps, curved là gì? Nghĩa của từ Kocher, heamostatic forceps, curved trong y khoa y học y sinh là gì?

0
190
Kocher, heamostatic forceps, curved là gì? Nghĩa của từ Kocher, heamostatic forceps, curved trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Kocher, heamostatic forceps, curved là gì? Nghĩa của từ Kocher, heamostatic forceps, curved trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp cầm máu Kocher, cong, không răng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE