Kocher, guiding probe là gì? Nghĩa của từ Kocher, guiding probe trong y khoa y học y sinh là gì?

0
206
Kocher, guiding probe là gì? Nghĩa của từ Kocher, guiding probe trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Kocher, guiding probe là gì? Nghĩa của từ Kocher, guiding probe trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kocher, đầu dò dẫn đường

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE