Kocher guide probe, 12mm blade, s/steel là gì? Nghĩa của từ Kocher guide probe, 12mm blade, s/steel trong y khoa y học y sinh là gì?

0
138
Kocher guide probe, 12mm blade, s/steel là gì? Nghĩa của từ Kocher guide probe, 12mm blade, s/steel trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Kocher guide probe, 12mm blade, s/steel là gì? Nghĩa của từ Kocher guide probe, 12mm blade, s/steel trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Dụng cụ dẫn đường Kocher, lưỡi 12mm, thép không gỉ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: