Kocher, dressing forceps, straight, 1×2 là gì? Nghĩa của từ Kocher, dressing forceps, straight, 1×2 trong y khoa y học y sinh là gì?

0
151
Kocher, dressing forceps, straight, 1×2 là gì? Nghĩa của từ Kocher, dressing forceps, straight, 1×2 trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Kocher, dressing forceps, straight, 1×2 là gì? Nghĩa của từ Kocher, dressing forceps, straight, 1×2 trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp bông băng Kocher, thẳng, 1×2 răng, 14 cm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: