Knife, round cutting, 45 degree, curved là gì? Nghĩa của từ Knife, round cutting, 45 degree, curved trong y khoa y học y sinh là gì?

0
167
Knife, round cutting, 45 degree, curved là gì? Nghĩa của từ Knife, round cutting, 45 degree, curved trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Knife, round cutting, 45 degree, curved là gì? Nghĩa của từ Knife, round cutting, 45 degree, curved trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Dao mổ, cắt hình tròn, 45 độ, cong

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: