Kilner scissors, straight, fine sharp po là gì? Nghĩa của từ Kilner scissors, straight, fine sharp po trong y khoa y học y sinh là gì?

0
145
Kilner scissors, straight, fine sharp po là gì? Nghĩa của từ Kilner scissors, straight, fine sharp po trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Kilner scissors, straight, fine sharp po là gì? Nghĩa của từ Kilner scissors, straight, fine sharp po trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kéo Kilner, thẳng, lưỡi mũi nhọn sắc và tròn, thép không gỉ, 115 mm, 4 1/2

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: