KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ

 - 
Khảo ngay cạnh sự ăn nhập của fan bệnh nội trú đối với công tác chăm lo của điều chăm sóc và một vài yếu tố liên quan tại khám đa khoa Đa khoa Xanh Pôn năm 2021
*

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO


*


Khảo ngay cạnh sự chấp thuận của tín đồ bệnh nội trú so với công tác âu yếm của điều dưỡng và một trong những yếu tố tương quan tại cơ sở y tế Đa khoa Xanh Pôn năm 2021


Nguyễn, T. N., Đặng, T. H., Nguyễn, T. V. N., Đinh, T. Q. N., nai lưng , T. L., Nguyễn , T. A., Hoàng, T. A. Đào, Nguyễn, T. T. H., & Phạm, N. T. (2022). điều tra sự phù hợp của bạn bệnh nội trú so với công tác chăm lo của điều chăm sóc và một vài yếu tố tương quan tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2021. Tạp Chí kỹ thuật Điều dưỡng, 5(02), 6–18. Https://doi.org/10.54436/benh.edu.vn.2022.02.426
ACMACSAPAABNTChicagoKiểu HarvardIEEEMLAKiểu TurabianKiểu Vancouver

Tải trích dẫn

Kiểu Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTex

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả nấc độ ưa chuộng của fan bệnh nội trú so với công tác quan tâm của điều dưỡng và khẳng định một số yếu đuối tố tương quan tại cơ sở y tế Đa khoa Xanh Pôn năm 2021.

Bạn đang xem: Khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú

Đối tượng và phương thức nghiên cứu: nghiên cứu và phân tích mô tả được thực hiện trên 358 người bệnh nội trú tại những khoa lâm sàng Nội và Ngoại khoa của khám đa khoa Đa khoa Xanh Pôn từ tháng 3/2021 mang đến 10/2021.

Kết quả: Điểm trung bình về sự hài lòng của bạn bệnh so với công tác quan tâm của điều dưỡng là 79,56±10,54. Nhiều phần người bệnh đánh giá sự hài lòng so với công tác âu yếm của điều dưỡng ở mức giỏi và rất tốt chiếm 71,51%, mức khá chiếm 26,54%, chỉ tất cả 1,96% reviews ở nấc trung bình. Bạn bệnh đánh giá sự hài lòng tối đa đối với câu hỏi liên quan đến “Điều chăm sóc viên có năng lực tay nghề thành thạo khi thực hiện chăm sóc ông/bà lấy ví dụ như tiến hành thuốc cho ông/bà”, tuy nhiên người bệnh reviews sự bằng lòng thấp duy nhất với câu hỏi về “Điều chăm sóc viên tạo môi trường xung quanh yên tĩnh đến ông/bà” và “Điều chăm sóc viên tạo môi trường riêng tư cho ông/bà”. Bạn bệnh không tồn tại bệnh mãn tính kèm theo gồm mức độ thích hợp thấp hơn so cùng với nhóm có một bệnh kinh niên với OR = 0,34 (95%CI: 0,19 - 0,62) và mức độ chuộng thấp rộng so cùng với nhóm gồm từ 3 bệnh mãn tính trở lên với OR = 0,29 (95% CI: 0,11 – 0,77). Kết luận: quan sát chung, công dụng của nghiên cứu cho biết điều chăm sóc đã thực hiện việc báo tin và đưa ra các giải thích cụ thể và quan trọng tới người bệnh, hỗ trợ dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chất lượng cao để đảm bảo sự chuộng của người bệnh trong thời gian nằm viện điều trị. Đào tạo liên tục cho điều dưỡng về giao tiếp ứng xử để bạn điều chăm sóc thực hiện giỏi chức trách với nhiệm vụ của bản thân trong công tác chăm sóc người bệnh.


điều dưỡng, sự chấp thuận của tín đồ bệnh, Công tác âu yếm của điều dưỡngNurses, Patients’ satisfaction, Nursing care services

Anita Karaca cùng Zehra Durna (2019). Patient satisfaction with the chất lượng of nursing care. Nursing Open, 6, 535-545. Doi: 10.1002/nop2.237.

Henok Mulugeta, Fasil Wagnew, Getenet Dessie, Henok Biresaw, andTesfa Dejenie Habtewold (2019). Patient satisfaction with nursing care in Ethiopia: A systematic đánh giá and meta-analysis. BMC Nursing, 18(27). Doi: 10.1186/s12912-019-0348-9.

Denise F Polit & Frances M Yang (2016). Measurement and the measurement of change: A primer for the health professions. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Heather Spence Laschinger, Linda McGillis Hall, and Joan Almost (2004). A psychometric analysis of the patient satisfaction with nursing care quality questionnaire: An actionable approach to lớn measuring patient satisfaction. Journal of Nursing Care Quality, 20(3), pp 220-230. Doi: 10.1097/00001786-200507000-00006.

Valmi D Sousa & Wilaiporn Rojjanasrirat(2011). Translation, adaptation và validation of instruments or scales for use in cross-cultural health care research: A clear và user-friendly guideline. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 17(2), 268-274. Doi:10.1111/j.1365-2753.2010.01434x.

Dragana Milutinovic, Dragana Simin, Nina Brkic, andSilvija Brkic (2012). The patient satisfaction with nursing care quality: the psychometric study of the Serbian version of PSNCQ questionnaire. Scandinavian. Doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.00969.x.

Xem thêm: 7+ Cách Điều Trị Bệnh Lác Đồng Tiền Tại Nhà Khỏi Hẳn, 6 Cách Trị Lác Đồng Tiền Tại Nhà Khỏi Hẳn

Atallah, M. A., Hamdan‐Mansour, A. M., Al‐Sayed, M. M., & Aboshaiqah, A. E. (2013). Patients’ satisfaction with the chất lượng of nursing care provided: The Saudi experience. International Journal of Nursing Practice, 19(6), 584-590. Doi: 10.1111/ijn.12102.

Ottosson, B., Hallberg, I. R., Axelsson, K., và Loven, L. (1997). Patients ‘satisfaction with surgical care impaired by cuts in expenditure and after interventions to improve nursing care at a surgical clinic. International Journal for quality in Health Care, 9(1), 43-53. Doi: 10.1093/intqhc/9.1.43.

González-Valentín, A., Padín-López, S., và de Ramón-Garrido, E. (2005). Patient satisfaction with nursing care in a regional university hospital in southern Spain. Journal of Nursing Care Quality, 20(1), 63-72. Doi: 10.1097/00001786-200501000-00011.

Rahmqvist, M. (2001). Patient satisfaction in relation to lớn age, health status and other background factors: a mã sản phẩm for comparisons of care units. International Journal for unique in Health Care, 13(5), 385-390. Doi: 10.1093/intqhc/13.5.385.

Liu, Y., & Wang, G. (2007). Inpatient satisfaction with nursing care và factors influencing satisfaction in a teaching hospital in China. Journal of Nursing Care Quality, 22(3), 266-271. Doi: 10.1097/01.NCQ.0000277785.52428.a5.

Uzun, Ö. (2001). Patient satisfaction with nursing care at a university hospital in Turkey. Journal of Nursing Care Quality, 16(1), 24-33. Doi: 10.1097/00001786-200110000-00004.

Abramowitz, S., Coté, A. A., và Berry, E. (1987). Analyzing patient satisfaction: a multianalytic approach. Quality Review Bulletin, 13(4), 122-130. Doi: 10.1016/s0097-5990(16)30118-x.

Xem thêm: Cách Điều Trị Ung Thư Thực Quản, Điều Trị Ung Thư Thực Quản

Larrabee, J. H., Ostrow, C. L., Withrow, M. L., Janney, M. A., Hobbs Jr, G. R., & Burant, C. (2004). Predictors of patient satisfaction with inpatient hospital nursing care. Research in Nursing &Health, 27(4), 254-268. Doi: 10.1002/nur.20021.


Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International giấy tờ . Bạn dạng quyền (c) 2022 Tạp chí công nghệ Điều dưỡng


TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG phái nam ĐỊNH

Trụ sở tòa soạn: chống 114, nhà Hiệu bộ, ngôi trường ĐH Điều dưỡng Nam Định257 Hàn Thuyên, TP.Nam Định, phái mạnh Định