Keratomalacia là gì? Nghĩa của từ Keratomalacia trong y khoa y học y sinh là gì?

0
164
Keratomalacia là gì? Nghĩa của từ Keratomalacia trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Keratomalacia là gì? Nghĩa của từ Keratomalacia trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

khô nhuyễn giác mạc

(chứng) nhiễm giác mạc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE