Jameson, needle holder, straight là gì? Nghĩa của từ Jameson, needle holder, straight trong y khoa y học y sinh là gì?

0
159
Jameson, needle holder, straight là gì? Nghĩa của từ Jameson, needle holder, straight trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Jameson, needle holder, straight là gì? Nghĩa của từ Jameson, needle holder, straight trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp kim Jameson, thẳng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE