Jackson, tracheal tube, stainless steel là gì? Nghĩa của từ Jackson, tracheal tube, stainless steel trong y khoa y học y sinh là gì?

0
122
Jackson, tracheal tube, stainless steel là gì? Nghĩa của từ Jackson, tracheal tube, stainless steel trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Jackson, tracheal tube, stainless steel là gì? Nghĩa của từ Jackson, tracheal tube, stainless steel trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Jackson, ống khí quản, thép không gỉ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: