Israel là gì? Nghĩa của từ Israel trong y khoa y học y sinh là gì?

0
153
Israel là gì? Nghĩa của từ Israel trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Israel là gì? Nghĩa của từ Israel trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘izreiəl/

Nhân dân Do thái

(nghĩa bóng) nhóm người được Chúa chọn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE