Intracavitary là gì? Nghĩa của từ Intracavitary trong y khoa y học y sinh là gì?

0
687
Intracavitary là gì? Nghĩa của từ Intracavitary trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Intracavitary là gì? Nghĩa của từ Intracavitary trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Trong khoang, trong ổ, trong hố

trong khoang, trong ổ, trong hố

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE