Interface là gì? Nghĩa của từ Interface trong y khoa y học y sinh là gì?

0
149
Interface là gì? Nghĩa của từ Interface trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Interface là gì? Nghĩa của từ Interface trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘intəfeis/

Bề mặt chung (cho hai vật…); mặt phân giới

Những cái chung (của hai ngành học thuật…)

(tin học) giao diện

Mặt phân cách

Mặt phân cách, mặt phân chia, giao diện

mặt trung gian

mạch ghép nối

sự phân giới

thiết bị ghép nối

mặt phân chia

mặt liên kết

mặt phân tầng

bề mặt chung, mặt phân giãn

bề mặt chuyển tiếp

khớp nối

lớp trung gian

giao diện

mặt tiếp xúc

mặt phân cách

mặt phân giới

phân lớp

sự ghép nối

bề mặt phân chia

mặt cách, mặt biên, mặt phân giới

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE