Instrument tray with cover là gì? Nghĩa của từ Instrument tray with cover trong y khoa y học y sinh là gì?

0
121
Instrument tray with cover là gì? Nghĩa của từ Instrument tray with cover trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Instrument tray with cover là gì? Nghĩa của từ Instrument tray with cover trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Hộp đựng dụng cụ có nắp

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE