Instrument sterilized boiling type là gì? Nghĩa của từ Instrument sterilized boiling type trong y khoa y học y sinh là gì?

0
169
Instrument sterilized boiling type là gì? Nghĩa của từ Instrument sterilized boiling type trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Instrument sterilized boiling type là gì? Nghĩa của từ Instrument sterilized boiling type trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Nồi luộc dụng cụ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: