Instrument set for repairing water syste là gì? Nghĩa của từ Instrument set for repairing water syste trong y khoa y học y sinh là gì?

0
154
Instrument set for repairing water syste là gì? Nghĩa của từ Instrument set for repairing water syste trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Instrument set for repairing water syste là gì? Nghĩa của từ Instrument set for repairing water syste trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dụng cụ sửa chữa hệ thống nước

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: