Instrument set for obstetric – gynecolog là gì? Nghĩa của từ Instrument set for obstetric – gynecolog trong y khoa y học y sinh là gì?

0
171
Instrument set for obstetric – gynecolog là gì? Nghĩa của từ Instrument set for obstetric – gynecolog trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Instrument set for obstetric – gynecolog là gì? Nghĩa của từ Instrument set for obstetric – gynecolog trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dụng cụ khám điều trị sản phụ khoa

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: