Instrument cabinet là gì? Nghĩa của từ Instrument cabinet trong y khoa y học y sinh là gì?

0
133
Instrument cabinet là gì? Nghĩa của từ Instrument cabinet trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Instrument cabinet là gì? Nghĩa của từ Instrument cabinet trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

tủ dụng cụ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE