Instrument boiler water là gì? Nghĩa của từ Instrument boiler water trong y khoa y học y sinh là gì?

0
108
Instrument boiler water là gì? Nghĩa của từ Instrument boiler water trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Instrument boiler water là gì? Nghĩa của từ Instrument boiler water trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Nồi luộc dụng cụ điện

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE