Infrared là gì? Nghĩa của từ Infrared trong y khoa y học y sinh là gì?

0
357
Infrared là gì? Nghĩa của từ Infrared trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Infrared là gì? Nghĩa của từ Infrared trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘infrə’red/

Tia ngoài đỏ, tia hồng ngoại

Ngoài đỏ, hồng ngoại

Nhạy cảm với tia hồng ngoại

vùng hồng ngoại

hồng ngoại

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE