Infant warmer là gì? Nghĩa của từ Infant warmer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
143
Infant warmer là gì? Nghĩa của từ Infant warmer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Infant warmer là gì? Nghĩa của từ Infant warmer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

lồng ấp trẻ nhỏ (dưới 7 tuổi)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE