Infant scale – metric 10 kg là gì? Nghĩa của từ Infant scale – metric 10 kg trong y khoa y học y sinh là gì?

0
172
Infant scale – metric 10 kg là gì? Nghĩa của từ Infant scale – metric 10 kg trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Infant scale – metric 10 kg là gì? Nghĩa của từ Infant scale – metric 10 kg trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Cân trẻ sơ sinhtrẻtrong>

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE