In fact là gì

 - 

Written by Ptran . Published on 25 Tháng 6 2012. Posted in General English. Lượt xem: 32182

Gửi Email bài xích này


Sự biệt lập về kiểu cách cần sử dụng giữa actually, in fact well

*

1/ actually, in fact

a/ Cả actually cùng infact phần nhiều dùng để làm ngã nghĩa hoặc khước từ lại ý đã có đề cập trước đó:

Example:

I hear that you"re a doctor. ~ Well, actually, I"m a dentist.

Bạn đang xem: In fact là gì

Well, it may sound very straightforward khổng lồ you, but in fact it"s all very complicated.

Would you agree with me that teachers should refrain from socialising with their students? ~ Well, actually I think it"s a good idea for them to socialise - up to lớn a certain point!

b/ Dường như actually cùng in fact có thể được dùng làm cung cấp thêm thông báo chi tiết hoặc hiểu rõ nghĩa rộng cho điều vừa nói

Example:

I"m going lớn take on a bit more responsibility now that Kevin"s left ~ John, that"s wonderful news. ~ Yes, well, actually / in fact I"ve been promoted to lớn senior sales manager.

I got so bored listening to lớn what he was saying that I actually fell asleep / in fact I fell asleep half way through his presentation.

 

c/ Lưu ý:

Có thể cần sử dụng in actual fact hoặc as a matter of fact để triển khai rõ nghĩa hoặc trình làng biết tin mới

Example:

I got so bored with what he was saying that in actual fact / as a matter of fact I dozed off before he"d finished speaking.

Actually is sometimes used to introduce unwelcome news:

Richard wants to lớn invite us to lớn spkết thúc the weekkết thúc at his cottage in the Lake District. Isn"t that exciting? ~ Well, actually, I"ve already said we can"t go.

 

khi được đặt tại cuối mệnh đề, actually dùng để xác thực thông báo mà lại người ta ko hy vọng đợi hoặc không cho là tới.

Example:

I don"t suppose you"ve sầu posted my letters, have you? ~ I have sầu, actually. Did you enjoy that modern opera at Covent Garden? ~ I did, actually. Very much.

Xem thêm:

 

2/ well

a/ Well được sử dụng phổ biến trong số những cuộc đàm đạo hơn đối với in factactually. Chủ yếu nhằm dẫn dắt cho điều bọn họ đang nói, thỉnh thoảng cũng hoàn toàn có thể dùng để cho người nói thêm thời hạn quan tâm đến.

Example:

So how much vì chưng you want for your 1999 Renault? ~ Well, I was thinking of £2,500. So how vì you propose to furnish the house? ~ Well, I thought we might invest in some second-hand furniture.

b/ Dùng well Lúc ý muốn kể tới 1 dự định không được trả thành

Example:

You know I said I thought I might go skiing with Jamie this year? Well, I"m not going lớn now. How was the tennis lesson? ~ Well, in actual fact, we forgot to lớn go.

c/ Dường như, fan ta còn cần sử dụng well vào biện pháp nói giảm

Example:

You live in South Kensington, don"t you? Well, Pimlico, actually. You bởi vì lượt thích my yellow dress, don"t you? ~ Well, yes, it"s quite nice. But I think the xanh one would have suited you more.

Xem thêm: Cumbersome Là Gì - Nghĩa Của Từ Cumbersome

Why didn"t you give Bob a lift back home? ~ Well, how was I supposed to know he was at the match? I couldn"t find my way to the music centre. ~ Well, why didn"t you ask me?

Well can also serve sầu to lớn introduce important information:

You know I"ve sầu been seeing a lot of Eddie lately? ~ Hmilimet. ~ Well, we"re going khổng lồ get engaged.

 

d/ Oh well!

Dùng oh well trong tình huống chúng ta yêu cầu chấp nhận dù ko ăn nhập lắm

If you say oh well, you are saying that you accept the situation as it is, even though you are not very happy about it:

Example:

I"m afraid you"ll have sầu to pull out of the trip khổng lồ Greece. ~ Oh well, it doesn"t matter.

I"m afraid I forget lớn save that document & now I"ve lost it. ~ Oh well, it can"t be helped. I"ll just have to lớn re-type it.

 

 

Đăng cam kết thi xếp lớp MIỄN PHÍ vào khoảng 8h30 sáng thứ 2, 4, 7 sản phẩm tuần nhằm học và đạt điểm cao như mong muốn hy vọng cùng với lịch trình luyện thi IELTS trên Du Học SET