Hunt, dressing forceps, 20 cm là gì? Nghĩa của từ Hunt, dressing forceps, 20 cm trong y khoa y học y sinh là gì?

0
195
Hunt, dressing forceps, 20 cm là gì? Nghĩa của từ Hunt, dressing forceps, 20 cm trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Hunt, dressing forceps, 20 cm là gì? Nghĩa của từ Hunt, dressing forceps, 20 cm trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp phẫu tích Hunt, 20 cm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE