Hot bag water & ice combination 2 litre- là gì? Nghĩa của từ Hot bag water & ice combination 2 litre- trong y khoa y học y sinh là gì?

0
489
Hot bag water & ice combination 2 litre- là gì? Nghĩa của từ Hot bag water & ice combination 2 litre- trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Hot bag water & ice combination 2 litre- là gì? Nghĩa của từ Hot bag water & ice combination 2 litre- trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Túi chườm nóng lạnh bằng cao su – 2 lít

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: