Hormone là gì? Nghĩa của từ Hormone trong y khoa y học y sinh là gì?

0
184
Hormone là gì? Nghĩa của từ Hormone trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Hormone là gì? Nghĩa của từ Hormone trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘hɔ:moun/

(sinh vật học) Hoocmon, kích thích tố

kích thích tố

một chất sản sinh trong một bộ phận cơ thể (do một tuyến nội tiết như tuyến giãn yên)

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE