Hemoglobin là gì? Nghĩa của từ Hemoglobin trong y khoa y học y sinh là gì?

0
162
Hemoglobin là gì? Nghĩa của từ Hemoglobin trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Hemoglobin là gì? Nghĩa của từ Hemoglobin trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/,hi:mou’gloubin/

Như haemoglobin

huyết cầu tố

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE