Hemodialysis là gì? Nghĩa của từ Hemodialysis trong y khoa y học y sinh là gì?

0
820
Hemodialysis là gì? Nghĩa của từ Hemodialysis trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Hemodialysis là gì? Nghĩa của từ Hemodialysis trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/hi:moudai´ælisis/

sự thẩm tách máu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

Nội dung được tìm nhiều trên Google
SHARE