Heaney, needle holder, curved, 20 cm là gì? Nghĩa của từ Heaney, needle holder, curved, 20 cm trong y khoa y học y sinh là gì?

0
120
Heaney, needle holder, curved, 20 cm là gì? Nghĩa của từ Heaney, needle holder, curved, 20 cm trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Heaney, needle holder, curved, 20 cm là gì? Nghĩa của từ Heaney, needle holder, curved, 20 cm trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp kim Heaney, cong, 20 cm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE