Hartmann aural specula, set of 4, black là gì? Nghĩa của từ Hartmann aural specula, set of 4, black trong y khoa y học y sinh là gì?

0
164
Hartmann aural specula, set of 4, black là gì? Nghĩa của từ Hartmann aural specula, set of 4, black trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Hartmann aural specula, set of 4, black là gì? Nghĩa của từ Hartmann aural specula, set of 4, black trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Banh tiền triệu Hartmann, 4 chiếc/1 bộ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: