Handle for wire saws là gì? Nghĩa của từ Handle for wire saws trong y khoa y học y sinh là gì?

0
149
Handle for wire saws là gì? Nghĩa của từ Handle for wire saws trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Handle for wire saws là gì? Nghĩa của từ Handle for wire saws trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Tay cầm cho day cưa sọ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE