Gruenwald, forceps, bayonet-sharped, 200 là gì? Nghĩa của từ Gruenwald, forceps, bayonet-sharped, 200 trong y khoa y học y sinh là gì?

0
174
Gruenwald, forceps, bayonet-sharped, 200 là gì? Nghĩa của từ Gruenwald, forceps, bayonet-sharped, 200 trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Gruenwald, forceps, bayonet-sharped, 200 là gì? Nghĩa của từ Gruenwald, forceps, bayonet-sharped, 200 trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp Gruenwald, hình lê, 200 mm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: