Gigli saw, 6 filaments, 40 cm, pack=5, u là gì? Nghĩa của từ Gigli saw, 6 filaments, 40 cm, pack=5, u trong y khoa y học y sinh là gì?

0
148
Gigli saw, 6 filaments, 40 cm, pack=5, u là gì? Nghĩa của từ Gigli saw, 6 filaments, 40 cm, pack=5, u trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Gigli saw, 6 filaments, 40 cm, pack=5, u là gì? Nghĩa của từ Gigli saw, 6 filaments, 40 cm, pack=5, u trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Cưa Gigli, 6 sợi nhỏ, 40 cm, gới 5 chiếc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE