Gastroscope (adult &pediatric) là gì? Nghĩa của từ Gastroscope (adult &pediatric) trong y khoa y học y sinh là gì?

0
388
Gastroscope (adult &pediatric) là gì? Nghĩa của từ Gastroscope (adult &pediatric) trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Gastroscope (adult &pediatric) là gì? Nghĩa của từ Gastroscope (adult &pediatric) trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

ống nội soi dạ dày (dùng cho cả người lớn và trẻ em)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE