Fungi là gì? Nghĩa của từ Fungi trong y khoa y học y sinh là gì?

0
1065
Fungi là gì? Nghĩa của từ Fungi trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Fungi là gì? Nghĩa của từ Fungi trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘fʌɳgəs/

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

Nội dung được tìm nhiều trên Google
SHARE