Fundus là gì? Nghĩa của từ Fundus trong y khoa y học y sinh là gì?

0
200
Fundus là gì? Nghĩa của từ Fundus trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Fundus là gì? Nghĩa của từ Fundus trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘fʌndəs/

Đáy; nền

đáy

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE