Folding litter fixed type là gì? Nghĩa của từ Folding litter fixed type trong y khoa y học y sinh là gì?

0
398
Folding litter fixed type là gì? Nghĩa của từ Folding litter fixed type trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Folding litter fixed type là gì? Nghĩa của từ Folding litter fixed type trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Cáng cố định

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE