Foetal electric suction unit là gì? Nghĩa của từ Foetal electric suction unit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
171
Foetal electric suction unit là gì? Nghĩa của từ Foetal electric suction unit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Foetal electric suction unit là gì? Nghĩa của từ Foetal electric suction unit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy hút điều hoà kinh nguyệt

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE