Eye drops là gì? Nghĩa của từ Eye drops trong y khoa y học y sinh là gì?

0
943
Eye drops là gì? Nghĩa của từ Eye drops trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Eye drops là gì? Nghĩa của từ Eye drops trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

thuốc nhỏ mắtthuốcstrong>

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE