Eye drops là gì? Nghĩa của từ Eye drops trong y khoa y học y sinh là gì?

0
529
Eye drops là gì? Nghĩa của từ Eye drops trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Eye drops là gì? Nghĩa của từ Eye drops trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

thuốc nhỏ mắt

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

Nội dung được tìm nhiều trên Google
SHARE