Equal To Là Gì

 - 
ngang·bình·ngang bằng·ngang nhau·tương đồng·là·bày vai·bì kịp·ngang hàng·ngang sức·người ngang hàng·nhỏng nhau·quân báo·quân bình·sánh kịp·đồ vật bằng nhau·trang bị ngang nhau·đáp ứng được·phần lớn nhau·đủ khả năng·đầy đủ sức

*

It is only when such worlds become utopian-level space travellers that the Symbionts make contact và bring the young utopia to lớn an equal footing.

Bạn đang xem: Equal to là gì


Chỉ cho đến lúc các nhân loại như vậy vươn lên là các nhà du hành không gian ở tầm mức Không tưởng, thì các Symbiont new bước đầu liên lạc trên cửa hàng bình đẳng.
In addition to lớn the large fluctuations in Haumea"s light curve due to the body"s shape, which affect all colours equally, smaller independent colour variations seen in both benh.edu.vnsible & near-infrared wavelengths show a region on the surface that differs both in colour and in albevì.
Bên cạnh sự biến thiên mạnh dạn trong biểu thứ ánh nắng của Haumea vì chưng kiểu dáng thiên thể ảnh hưởng đều bằng nhau lên các Màu sắc, những sự biến hóa Màu sắc độc lập nhỏ dại rộng cũng được thấy được trong cả vùng sóng phổ kiến cùng vùng gần hồng ngoại cho thấy bao gồm một vùng trên bề mặt khác biệt bao gồm cả màu sắc cũng tương tự độ phản xạ.
Traditionally, territories were acquired by the United States for the purpose of becoming new states on equal footing with already existing states.
Theo truyền thống thì các giáo khu bị Hoa Kỳ hàng phục nhằm mục tiêu mục đích phát triển thành những tiểu bang mới ngang hàng cùng với các đái bang đã sống thọ.
* Các thánh hữu đang nhận thấy phần thừa kế của chính mình với sẽ tiến hành thay đổi bình đẳng với Ngài, GLGƯ 88:107.
Thế yêu cầu cuối cùng chúng tôi gồm một sự xáo trộn bình đẳng, với đôi khi sự pha trộn bình đẳng đồng nghĩa với sự pha trộn tệ sợ.
The benh.edu.vndeo clip for Elastic Heart "courted controversy & plaudits in equal measure", with some commentators perceibenh.edu.vnng it to lớn have sầu pedophilic undertones due khổng lồ the relative sầu ages of the dancers.
benh.edu.vndeo music của Elastic Heart sẽ "cảm nhận sự bất đồng và sự đánh giá cao dưới một phần trăm tương tự nhau", cùng rất câu hỏi một vài nhà phê bình phân biệt rằng đoạn phim gồm chứa một sự ái nhi ẩn ý xét đến lứa tuổi của những vũ công.
The 14 stripes, of equal width, represent the equal status in the federation of the 13 member states and the federal territories, while the 14 points of the star represent the unity between these entities.
14 sọc ngang thay mặt đại diện mang lại bốn cách bình đẳng vào liên bang 13 bang thành benh.edu.vnên với cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên bang, còn 14 cánh sao thay mặt cho sự thống độc nhất vô nhị giữa những bang này.
Bayer countered Sneader in a press release stating that according to lớn the records, Hoffmann and Eichengrün held equal positions, and Eichengrün was not Hoffmann"s superbenh.edu.vnsor.
Bayer đã phản bội đối Sneader trong một thông cáo báo chí truyền thông rằng, theo hồ sơ tàng trữ, Hoffmann với Eichengrün gồm địa chỉ ngang bởi nhau, cùng Eichengrün chưa phải là cung cấp bên trên của Hoffmann.

Xem thêm:


Walters commented that Representative Lee"s "passion for racial equality is admirable, but her grasp of the facts is not".
Walters comment mà đại Diện của Lee "niềm mê mệt sắc đẹp bình đẳng là đáng ái mộ, mà lại cô ấy rứa thực sự là không."
Is it possible that the mythic realm of thrilling Amazon tales was a way lớn imagine women & men as equal companions?
Có chăng khuất sau đều mẩu truyện ly kỳ về vùng đất Amazon thần túng là niềm mong muốn về benh.edu.vnệc bình đẳng thân thanh nữ và bầy ông?
37 The ahigh council in Zion size a quorum equal in authority in the affairs of the church, in all their decisions, khổng lồ the councils of the Twelve at the stakes of Zion.
37 Hội đồng thượng phẩm nghỉ ngơi Si Ôn lập thành một đội nhóm túc số gồm thẩm quyền về các các bước của giáo hội, vào gần như đưa ra quyết định của họ tương đương với những hội đồng Mười Hai Vị tại các cương vực Si Ôn.
In 1924, at a British exhibition, a pair of horses was estimated khổng lồ have pulled a starting load equal to lớn 45 tons, although an exact number could not be determined as their pull exceeded the maximum reading on the dynamometer.
Năm 1924, tại cuộc triển lãm của Anh, một cặp ngựa đã có dự tính đã kéo một cài đặt bước đầu bằng 45 tấn, mặc dù một số chính xác quan trọng được xác định như kéo bọn chúng thừa phát âm tối đa trên băng demo.
The meeting called for equal treatment for Kamsky & Karpov, the restoration of the traditional FIDE cycle of qualifying contests leading lớn the world title match, và a shake-up in FIDE.
Cuộc họp kêu gọi đối xử bình đẳng giành cho Kamsky và Karpov, phục hồi quy trình các cuộc tranh tài vòng sơ loại truyền thống cuội nguồn của FIDE dẫn đến trận chống chọi chức thương hiệu quả đât, cùng là sự benh.edu.vnệc cải thiện trọn vẹn bên phía trong FIDE.
Same-sex marriage has been legal since 1 September 2017, & prior khổng lồ that cibenh.edu.vnl unions (which are equal khổng lồ marriage in all but name, with the same rights & obligations including joint adoption rights) were enacted in April năm trước.
Hôn nhân đồng giới vẫn hòa hợp pháp kể từ ngày một mon 9 năm 2017, với trước đó đoàn thể dân sự (tương đương cùng với hôn nhân gia đình, nhưng lại bao gồm thuộc quyền cùng nhiệm vụ bao gồm quyền dấn con nuôi chung) đã có được ban hành vào tháng 4 năm năm trước.
The mass of one cubic centimetre of water at 3.98 °C (the temperature at which it attains its maximum density) is closely equal to lớn one gram.
Khối hận lượng của một centimet khối hận nước làm benh.edu.vnệc 3,98 °C (ánh sáng mà trên kia nó đạt tỷ lệ tối nhiều của nó) nặng trĩu đúng 1 gam.
Following the District Court of Guam"s June năm ngoái ruling permanently enjoining Guam officials from enforcing the 1994 law banning same-sex marriage and the U.S Supreme Court"s ruling in Obergefell v. Hodges, Guam legislators on August 12, 2015 passed the Guam Marriage Equality Act of năm ngoái, which created legal equality in cibenh.edu.vnl marriage.

Xem thêm: Abnormal Là Gì ? Lợi Nhuận Bất Thường (Abnormal Profit) Là Gì


Sau kết án của Tòa án quận Guam trong thời điểm tháng 6 năm năm ngoái, vĩnh benh.edu.vnễn ko cho các quan chức thay máu chính quyền Guam thi hành công cụ năm 1994 cnóng kết bạn đồng giới với kết án của Tòa án về tối cao Hoa Kỳ trong Obergefell v. Hodges, những nhà lập pháp đảo Guam ngày 12 mon 8 năm năm ngoái đang trải qua Đạo vẻ ngoài bình đẳng hôn nhân năm 2015, làm nên bình đẳng hòa hợp pháp trong hôn nhân dân sự.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M