Emery là gì? Nghĩa của từ Emery trong y khoa y học y sinh là gì?

0
114
Emery là gì? Nghĩa của từ Emery trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Emery là gì? Nghĩa của từ Emery trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/´eməri/

Bột mài

bột mài (corundum)

Bột mài (conrundum…)

bột mài

bột nhám

đồ nhám

nhám

ráp

vật liệu mài

đá mài, bột mài

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE