Electrocardiograph là gì? Nghĩa của từ Electrocardiograph trong y khoa y học y sinh là gì?

0
153
Electrocardiograph là gì? Nghĩa của từ Electrocardiograph trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Electrocardiograph là gì? Nghĩa của từ Electrocardiograph trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/i¸lektrou´ka:diou¸gra:f/

Máy ghi điện tim

máy ghi điện tim

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE