Electric suction unit là gì? Nghĩa của từ Electric suction unit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
215
Electric suction unit là gì? Nghĩa của từ Electric suction unit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Electric suction unit là gì? Nghĩa của từ Electric suction unit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy hút điện, hút đờm dãi

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE