Electric radiator là gì? Nghĩa của từ Electric radiator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
169
Electric radiator là gì? Nghĩa của từ Electric radiator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Electric radiator là gì? Nghĩa của từ Electric radiator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Lò sưởi điện

lò sưởi điện

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE