Electric continuous suction unit là gì? Nghĩa của từ Electric continuous suction unit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
144
Electric continuous suction unit là gì? Nghĩa của từ Electric continuous suction unit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Electric continuous suction unit là gì? Nghĩa của từ Electric continuous suction unit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ máy hút điện chạy liên tục áp lực thấp

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE